Cover Sport en technologie
ISBN 978 94 6436082 0

Sport en technologie

In Sport en technologie onderzoeken de leerlingen aan de hand van statistieken de behoefte van sport in onze maatschappij en maken ze kennis met het metabolisme. Ze onderzoeken welke antwoorden de technologie heeft op deze behoefte door verschillende materialen te onderzoeken, de basis van de aerodynamica en hydrodynamica te bestuderen en een blik te werpen op videotechnologie binnen de sport. Ook de negatieve gevolgen van de technologie op de sport zoals doping wordt uitgelicht. Bovendien ontdekken de leerlingen welke verhouding er ideaal is tussen voedsel en beweging.
Daarenboven doorlopen de leerlingen het technische proces om zelf een tafeltennisbatje te ontwikkelen. Dit gaat gepaard met een aantal onderzoeksopdrachten rond verbindingen.
In dit project ontdekken de leerlingen wat de beroepen productontwikkelaar, bewegingswetenschapper en houtbewerker inhouden.

Richttijd: 12 lesuren

Techniek ■□□□□ STE(A)M

Raakvlakken met Nederlands, beeld en lichamelijke opvoeding

STEM-kleuren:

S
T
E
A
M

Ervaringsgebieden

In Sport en technologie ligt de nadruk op het ervaringsgebied constructie en is er ondersteuning van transport, ICT en biotechniek.

  • Transport
  • Constructie
  • ICT
  • Biotechniek

Vrum Vrum

Transport

Paw Ting

Constructie

Ali Allo

ICT

Amy Nano

Biotechniek

Eindtermen

Onderstaande eindtermen worden bereikt in Sport en technologie.

Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid

ET1.2 ET1.14

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

BG6.3 BG6.7 ET6.1 ET6.16 ET6.35 ET6.36 ET6.37 ET6.38 ET6.40 ET6.41 ET6.42 ET6.45 ET6.47 ET6.49 ET6.51

Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

ET7.12 ET7.13

Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

BG13.1 BG13.3 ET13.3 ET13.6 ET13.11

Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

ET15.4

Cultureel bewustzijn en culturele expressie

ET16.7 ET16.8

  • Begrijpen
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Creëren

Gewenste uitrusting

Hulpmiddelen voor de onderzoeksopdrachten

Computer, tablet of smartphone met internetverbinding
Verpakking van een willekeurige versnapering
Kleine stukjes hout(afval)
Bankhamer
Kruiskopschroevendraaier
Schroef
Spijker
Houtlijm
Aluminium *
Diamant *
Glare *
Glas *
Glasvezel *
Kunstrubber *
Nikkel *
Polystyreen *
Porselein *
PVC *
Titanium *
Multiplex *
MDF *
Naaldboomhout *
Loofboomhout *

Gereedschap voor tafeltennisbatje

Bankschroef
Figuurzaag
Schaar
Toffelzaag
Vijl
Bankhamer *
Kruiskopschroevendraaier *
Schuurpapier *
(Tafel)boormachine *
Handboor *
Platkopschroevendraaier *
Spanhouder *
Verstekbak *

Materiaal voor tafeltennisbatje

Alleslijm
Triplex- of MDF-plaat (150mm x 300mm x 5mm)**
2 dunne foamplaten (formaat A5)**
Grenen of beuken lat (30mm x 10mm, x ≥200mm)**
Houtlijm*
Schroeven *
Spijkers *
Verf *
Vernis *

Verkrijgbaar bij

* Niet noodzakelijk
** Meerdere soorten aanbieden, kan het keuzeproces van de leerlingen bevorderen.

Inkijkexemplaar

Sport en technologie