Herroepingsformulier

Herroeping
Land *
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de goederen, hieronder door mij beschreven, herroep. *