ISBN 978 94 6451960 0
  • Begrijpen
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Creëren

Een Boole enen en nullen

In Een Boole enen en nullen maken de leerlingen kennis met de Booleaanse algebra en hoe dit nuttig kan worden toegepast in elektrische, elektronische, pneumatische en hydraulische systemen.
Ze leren waarheidstabellen opstellen voor N.O.-schakelaars, N.G.-schakelaars en serie– en parallelschakelingen die ze dan later kunnen vergelijken met de waarheidstabellen van de elektronische logische poorten waar ze de werking van leren ontdekken in een aantal onderzoeksopdrachten. Ook wordt dezelfde vergelijking gemaakt met N.G.- en N.O.-ventielen en OF- en EN-ventielen bij pneumatica.
Doorheen het project leren de leerlingen verschillende sensoren en actuatoren kennen en leren ze deze ook inzetten in een verscheidenheid aan situaties door schakelingen te ontwerpen en te maken. Daarnaast maken ze kort kennis met pneumatische onderdelen.
De beroepen elektronicamonteur, PCB-ontwerper en monteur pneumatica komen aan bod in dit project.

Richttijd: 18 lesuren

Techniek □□□■□ STEM

Nodige voorkennis: de elektrische kringloop, serie en parallel

Raakvlakken met wiskunde en ICT

STEM-kleuren

Ervaringsgebieden

In Een Boole enen en nullen ligt de nadruk op de ervaringsgebieden energie en ICT en is er ondersteuning van transport.

  • Energie
  • ICT
  • Transport

Angie Vonk

Energie

Ali Allo

ICT

Vrum Vrum

Transport

Gewenste uitrusting

Hulpmiddelen voor de onderzoeksopdrachten

Lamp (laagspanning)
N.G.-schakelaar
N.O.-schakelaar
Snoeren
Batterij of andere voedingsbron
Wisselschakelaar
Wipschakelaar
Elektronische bouwset met sensoren, poorten en actuatoren **
Pneumatische bouwset met cilinders en ventielen *

Verkrijgbaar bij

* Niet noodzakelijk

** De klassieke blauwe paneeltjes of de sets van Vantek kunnen hiervoor gebruikt worden.
Bij het samenstellen van een eigen bouwset is een selectie uit volgende componenten interessant voor dit project:

aanraaksensor, lichtsensor, kantelsensor, geluidssensor, temperatuursensor, magneetsensor, vochtsensor, pulsgenerator, EN-poort, OF-poort, NIET-poort, ledje, elektromotor, zoemer, verwarmingselement, elektromagneet en relais.

Inkijkexemplaar

Een Boole enen en nullen