ISBN 978 94 6436086 8

321 lift-off

In 321 lift-off ontdekken de leerlingen aan de hand van een aantal uitdagingen hoe het mogelijk is om iets te laten  zweven en hoe energie kan worden ingezet om iets te laten vliegen. Hierbij bestuderen ze hoe verschillende vliegende transportmiddelen opstijgen en zich voortbewegen. Aan de hand van een aantal onderzoeksopdrachten komen ze zo tot de wet van Bernoulli.
De leerlingen worden aangezet tot kritisch nadenken over het verleden en de toekomst van ruimtevaart en onze maatschappij.
Ze doorlopen daarenboven zeer iteratief het technisch proces om een luchtraket te ontwikkelen door een aantal variabelen te onderzoeken en dingen aan hun ontwerp te veranderen en opnieuw uit te testen om de raket een zo groot mogelijk afstand te kunnen laten afleggen.
Er wordt een blik geworpen op de beroepen ruimtevaartingenieur, instrumentenmaker en vliegtuigmonteur.

Richttijd: 10 lesuren

Techniek □■□□□ STEM

Raakvlakken met wiskunde

STEM-kleuren

S
T
E
M
Ervaringsgebieden

In 321 lift-off ligt de nadruk op het ervaringsgebied transport en is er ondersteuning van energie en constructie.

  • Energie
  • Constructie
  • Transport

Angie Vonk

Energie

Paw Ting

Constructie

Vrum Vrum

Transport

Eindtermen

Onderstaande eindtermen worden bereikt in 321 lift-off.

Sociaal-relationele competenties

ET5.1 ET5.2 ET5.5

Competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie

BG6.3 BG6.4 BG6.5 ET6.9 ET6.12 ET6.19 ET6.23 ET6.24 ET6.35 ET6.36 ET6.37 ET6.38 ET6.40 ET6.41 ET6.42 ET6.43 ET6.44 ET6.46 ET6.48 ET6.49 ET6.50 ET6.51

Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven

ET7.7 ET7.14

Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

BG13.1 ET13.3 ET13.12 

Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties

ET15.2 ET15.4

  • Begrijpen
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Creëren

Gewenste uitrusting

Hulpmiddelen voor de onderzoeksopdrachten

Computer, tablet of smartphone met internetverbinding
Staafje
Ringmagneten
Haardroger
Pingpongballetje
Zakje van dunne plastic
Vuilniszak
Schaar
Zijden doekje
Dunne stijve PVC-buis
Papier
Handpropeller
Meetlint of vouwmeter

Materiaal voor de luchtraket

Rietjes met twee verschillende diameters
PET-flessen (3 verschillende volumes)
Boetseerklei
Dik papier en/of plastic vellen
Alleslijm of lijmstaafjes

Gereedschap voor de luchtraket

Handboor of boormachine
Schaar of afbreekmesje
Meetlat
Balans
Geodriehoek en/of tekendriehoek
Maatbeker
Rekenmachine *
Lijmpistool *
Metalen lat *
Snijmatje *

Verkrijgbaar bij

* Niet noodzakelijk

Inkijkexemplaar

321 lift-off