Explobots
Leermethode techniek & STEM
voor de A-stroom

Met een groot deel van de techniekprojecten van Explobots is ook STEM-onderwijs mogelijk. Zo kan men bijvoorbeeld een aantal projecten uitvoeren in het vak techniek en andere projecten in het vak STEM of STEAM. Ook scholen die STE(A)M projectmatig of vakoverschrijdend inrichten, kunnen van de projecten gebruikmaken.
Bekijk bij ieder project de “techniek/STEM-balans” om te achterhalen welke projecten er meer geschikt zijn voor techniek en welke eerder voor STE(A)M. Uiteraard kan je als leraar zelf de focus bepalen om een project bij techniek of STE(A)M te gebruiken.

NIEUW!

5 mascottes

De projecten worden visueel ondersteund door vijf Explobots die elk gespecialiseerd zijn in één van de vijf technische systemen (transportsysteem, energiesysteem, informatieverwerkend systeem, constructiesysteem en biotechnisch systeem). Dit maakt het voor de leerlingen aangenamer om de projecten te doorlopen en zo wordt het ook voor hen duidelijk over welk soort systeem de leerstof op dat moment handelt.
Binnen de interessegebieden van de STEM-contexten zijn de Explobots ook vertrouwd met mechanica, elektriciteit, elektronica, ruimtelijk denken en life sciences.

Vrum Vrum

Transport
en mechanica

Angie Vonk

Energie
en elektriciteit

Ali Allo

Informatieverwerking
en elektronica

Paw Ting

Constructie
en ruimtelijke denken

Amy Nano

Biotechniek
en life sciences

Overzicht projecten

Elk project wordt aangeboden als een losse werkbundel zodat je als school zelf een keuze kan maken welke projecten je wil doorlopen met de leerlingen. Op deze manier is het ook mogelijk om deze projecten te combineren met andere projecten waar je al een succeservaring mee hebt.
De projecten lenen zich perfect voor de lessen techniek, als STEM- of STEAM-project of als vakoverschrijdend project.

Volgende projecten zijn in opbouw en nog niet gepubliceerd:

Maxi-reactie
Inimini tiny house
Afvalrace
De tand des tijds

Wil je graag kunnen volgen wanneer er nieuwe projecten worden gepubliceerd? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Explobots.

Bekijk de tabel met een overzicht van de Explobots-projecten om ze met elkaar te vergelijken.

7ce4d927-d228-4fed-be06-cd401c2b46e1

Over de auteur

Tim Konings is meer dan 20 jaar leraar en geeft techniek en STEM. Ook deed hij ervaring op als leraar technologische opvoedingwetenschappelijk werk, fysica, ICT, kunst, practicum, robotica en basisoptie wetenschappen.
Met deze expertise kreeg Tim de drang om eigen projecten voor techniek en STEM uit te werken. Doordat hij ook grafisch ontwerper in bijberoep is, kon hij deze projecten ook meteen van een mooie lay-out en illustraties voorzien.
Deze projecten werden ontzettend positief onthaald door de doorlichting.
Tim besloot dan ook om deze projecten uit te brengen voor andere scholen, onder de naam Explobots, zodat ook zij de kans hebben om deze projecten aan hun leerlingen aan te bieden.

Het aanbod omvat het gevalideerd doelenkader volledig, evenwichtig en op het verwachte beheersingsniveau. Het is verzorgd lesmateriaal dat de evenwichten respecteert tussen enerzijds de toepassingsgebieden en anderzijds de verhouding tussen ‘duiden en begrijpen’ en ‘hanteren’. De manier waarop de afstemming op het gevalideerd doelenkader wordt bewaakt, is een voorbeeld van goede praktijk. Het aanbod is veelal samenhangend, betekenisvol en activerend. De vertaling van de eindtermen in meetbare leerdoelen en de opbouw van de projectbundels zorgen voor een structureel leerbevorderend aanbod. Per project staat een toepassingsgebied centraal. De eventuele raakpunten met de andere toepassingsgebieden zijn visueel zichtbaar gemaakt. De herkenbare opbouw van het lesmateriaal ondersteunt het leren.

– Agnes Geerts, doorlichting