Explobots
Leermethode techniek & STEM
voor de A-stroom

Een gloednieuwe methode techniek
met verschillende projecten
aangepast aan de onderwijshervorming
en de nieuwe eindtermen.

Met deze projecten is meteen ook STEM-onderwijs mogelijk! Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een aantal projecten uit te voeren in het vak techniek en andere projecten als basis voor een STEM-project.

Nieuwste projecten

Ervaringsgebieden

De projecten worden visueel ondersteund door vijf Explobots die elk gespecialiseerd zijn in één van de vijf ervaringsgebieden uit de techniekwereld (transport, energie, ICT, constructie en biotechniek). Dit maakt het voor de leerlingen aangenamer om de projecten te doorlopen en zo wordt het ook voor hen duidelijk in welk ervaringsgebied ze zich op dat moment bevinden.
Binnen STEM-contexten zijn de Explobots ook vertrouwd met mechanica, elektriciteit, elektronica, ruimtelijk denken en life sciences.

Vrum Vrum

Transport
en mechanica

Angie Vonk

Energie
en elektriciteit

Ali Allo

ICT
en elektronica

Paw Ting

Constructie
en ruimtelijke denken

Amy Nano

Biotechniek
en life sciences

STEM-kleuren

STEM-kleuren geven aan in welke mate de 4 componenten van STEM (wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde) verweven zitten in een project.

Bij ieder project wordt aangegeven hoe de 4 componenten van STEM op het palet van het project verdeeld zijn. Er werden telkens 8 sterren verdeeld over de 4 componenten. Sommige projecten hebben ook nog een vijfde artistieke component. Deze wordt met de letter A aangegeven.

Iedere school, vakgroep of leerkracht zet alles graag op zijn eigen manier in de verf. Met STEM-kleuren kan je nog doelgerichter bekijken op welke manier je de projecten kan gebruiken.

– in het vak techniek;
– in het vak STEM of STEAM;
– in een STEM- of STEAM-project;
– vakoverschrijdend (natuurwetenschappen, techniek, wiskunde, artistieke vorming, geschiedenis, aardrijkskunde…).

De projecten kunnen zeer flexibel worden ingezet dus kleur het in zoals je zelf wil.

Overzicht projecten

Elk project wordt aangeboden als een losse werkbundel zodat je als school zelf een keuze kan maken welke projecten je wil doorlopen met de leerlingen. Op deze manier is het ook mogelijk om deze projecten te combineren met andere projecten waar je al een succeservaring mee hebt.
De projecten lenen zich perfect voor de lessen techniek, als STEM- of STEAM-project of als vakoverschrijdend project.

Cover Op reis naar een virtuele wereld
Cover Sport en technologie

Volgende projecten zijn in opbouw en nog niet gepubliceerd:

Arcade
’t Is stil aan de overkant
Mijn zwembad
Block and roll
Actie en reactie
Escape room

Wil je graag kunnen volgen wanneer er nieuwe projecten worden gepubliceerd? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Explobots.

7ce4d927-d228-4fed-be06-cd401c2b46e1

Over de auteur

Tim Konings is meer dan 19 jaar leraar op KNMC Groenendaal (voorheen Groenendaalcollege) te Merksem en geeft techniek en STEM. Ook deed hij ervaring op als leraar wetenschappelijk werk, fysica, ICT, kunst, practicum en robotica.
In 2016 besloot Tim eigen projecten techniek uit te werken. Doordat hij ook grafisch ontwerper in bijberoep is, kon hij deze projecten ook meteen van een mooie layout en illustraties voorzien.
Deze projecten werden ontzettend positief onthaald door doorlichting 2.0.
Tim besloot dan ook om deze projecten onder de naam Explobots uit te brengen voor andere scholen zodat ook zij de kans hebben om deze projecten aan hun leerlingen aan te bieden.

Het aanbod omvat het gevalideerd doelenkader volledig, evenwichtig en op het verwachte beheersingsniveau. Het is verzorgd lesmateriaal dat de evenwichten respecteert tussen enerzijds de toepassingsgebieden en anderzijds de verhouding tussen ‘duiden en begrijpen’ en ‘hanteren’. De manier waarop de afstemming op het gevalideerd doelenkader wordt bewaakt, is een voorbeeld van goede praktijk. Het aanbod is veelal samenhangend, betekenisvol en activerend. De vertaling van de eindtermen in meetbare leerdoelen en de opbouw van de projectbundels zorgen voor een structureel leerbevorderend aanbod. Per project staat een toepassingsgebied centraal. De eventuele raakpunten met de andere toepassingsgebieden zijn visueel zichtbaar gemaakt. De herkenbare opbouw van het lesmateriaal ondersteunt het leren.

– Agnes Geerts, doorlichting